PRZYGOTOWANIE DO NAUKI

Nauka nie jest akumulacją lub imitacją.
Jest to proces rozpoznawania i urzeczywistniania tego, co już znajduje się wewnątrz.
Zachowuj uwagę na wszystkich zmysłach, by przekształcić siebie w odzwierciedlający odbiornik. Nawiąż bezpośrednią więź z warunkami;  to znaczy bądź uważny wobec tego, co dzieje się w procesie zmiany; przyczyny i efektu, i przyczyny i warunków. Utrzymuj moment procesu zmiany.  Nie myśl i nie oceniaj. Obserwuj tylko i odczuwaj rzeczy takimi, jakie są.
Z uważnością uczymy się; albo zaglądamy do wewnątrz naszego ciała, uczuć, umysłu i natury.