Dima Siomov

VII studencki i III instruk­tor­ski stopień w Zhongxindao Iliqchuan.

Certyfikowany instruktor CFILCA (Chin Family I Liq Chuan Association), oficjalny przedstawiciel Zhongxindao Iliqchuan w Białymstoku.

Bezpośredni uczeń Sam F.S. Chin’a.

Od 2006 roku ćwiczy oraz przekazuje styl.

Regularnie uczestniczy w międzynarodowych seminariach oraz specjalnych treningach instruktorskich prowadzonych przez Mistrza.

© 2020 zxd.com.pl